مسئولیت های اجتماعیایفای مسئولیت‌های اجتماعی با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و کودکان محروم

ژانویه 26, 2021by حکیمان طب0
https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2021/01/hakiman-8-11-99-lohe-taghdir-web.jpg

گروه دارویی حکیمان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و کودکان محروم، نسبت به اهدای بیش از ۵ هزار شیشه شربت کلسیم سافت به شیرخوارگاه آمنه، بهزیستی استان تهران، بنیاد دست‌های مهربان و… اقدام نمود.

 

 

نظر دهید

Your email address will not be published.