همه چربی ها هم بد نیستند. تعدادی از چربی ها را نباید از رژیم غذایی حذف کنیم. به نقل از سایت سیمرغ، اگرچه چربی ها سال هاست که بدنام شده اند ولی اگر بدانید چه نوعی از آن ها را بخورید می توانید چربی احشایی یا شکمی را از دست بدهید، درد مفاصل را کاهش...