مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، شعار سال 97 و روز شمار هفته سالمند را اعلام کرد. بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، دکتر سید حامد برکاتی گفت: شعار سال 97 هفته سالمند «تحکیم حقوق سالمندان» و روزشمار آن به شرح زیر است: شنبه هفتم مهر ماه – مشارکت  سالمندان در مناسبت های...