https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2018/04/2.jpg

به لطف خداوند متعال 75 دختر معلول ذهنی و جسمی از ممدجویان موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر به همراه پرستارانشان توسط آقای دکتر جعفری اقدم مدیر عامل محترم گروه دارویی حکیمان برای دومین بار جهت زیارت امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.