https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2023/09/Comment-lutter-contre-le-stress-langoisse-et-lanxiete-–-Tout-pratique.png

این روزها اکثر افراد دچار فشارهای روحی و روانی هستند. تنش، استرس و اضطراب که از فشار کار، مسئولیت‌های زندگی، مشکلات خانوادگی نشات می‌گیرد و علاوه ‌بر وضعیت روحی، بر روی جسم ما نیز تاثیر منفی می‌گذارند. اختلالاتی مثل استرس، اضطراب و افسردگی در چند سال گذشته در سراسر جهان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. درباره...

https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2021/01/hakiman-8-11-99-lohe-taghdir-web-1170x640.jpg

گروه دارویی حکیمان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و کودکان محروم، نسبت به اهدای بیش از ۵ هزار شیشه شربت کلسیم سافت به شیرخوارگاه آمنه، بهزیستی استان تهران، بنیاد دست‌های مهربان و… اقدام نمود.    

https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2020/08/hakiman-1-6-99-new-site-post-w-1000x640.jpg

فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و می‌رود گو نفسی که روح را می‌کنم از پی‌اش روان ای که طبیب خسته‌ای روی زبان من ببین کاین دم و دود سینه‌ام بار دل است بر زبان گر چه...

https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2020/04/02.jpg

بنی آدم اعضای یکدیگرند      که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار      دگر عضو‌ها را نماند قرار     طرح حمایت از کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا توسط گروه دارویی حکیمان گروه حکیمان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از کادر درمانی کشور در...

https://hakimanteb.com/wp-content/uploads/2017/12/بنر-کوچک-زلزله.jpg

گروه شرکت های حکیمان در راستای مسئولیت های اجتماعی، اقدام به ارسال کمک های اهدایی شامل محصولات بهداشتی به هموطنان زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای اطراف نموده است. محموله های بعدی نیز طی روزهای اینده ارسال خواهد شد.