مصرف مکمل ها و بهبود عملکرد کبد در زنان باردار

بررسی عملکرد کبد در زنان باردار که مکمل آهن خوراکی و فولیک اسید مصرف می کنند.

 

 

درمان با آهن خوراکی متداول ترین روش درمانی برای کم خونی فقر آهن است.

با این حال، مکمل خوراکی آهن ممکن است منجر به بروز مشکلات سلامتی مختلفی شود.

شناخت این تغییرات فیزیولوژیکی برای تشخیص بیماریهای کبدی در دوره بارداری ضروری است.

بنابراین، هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات سطح تست های معمول عملکرد کبد در زنان باردار قبل و بعد از درمان با آهن و فولیک اسید بود. آهن و فولیک اسید به ۵۰۰ زن باردار مبتلا به کم خونی و ۱۰۰ زن باردار با سن طبیعی غیر آنمی که به طور روزانه به مدت ۱۰۰ روز در نظر گرفته شده بودند، داده شد.

شاخص های خون و پارامترهای عملکرد کبد دقیقاً مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از مطالعه حاضر، بینش جدیدی در مورد کاربرد اجباری آزمایش عملکرد کبدی که احتمالاً در طول دوره بارداری در فواصل منظم و خاص مورد نظارت قرار می گیرند، فراهم می کند.

در این مطالعه آینده نگر، نویسندگان آزمایش عملکرد کبد را تحت نظر داشتند. بازیابی هموگلوبین پس از مکمل آهن با فولیک اسید در بیماران غیر آنمی و کم خونی مشاهده شد. هم و فولیک اسید مکانیسم گلبول قرمز را تقویت می کنند. همچنین منجر به بهبود عملکرد کبد می شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 5 =