اثر مکمل کوکیوتن و سلنیوم در کاهش میزان مرگ و میر قلبی-عروقی

بررسی  نتایج یک  مطالعه  در دانشگاه Linkoping  کشور سوئد نشان می دهد که مصرف همزمان کوکیوتن ( CoQ10 ) و سلنیوم (Selenium ) بطور قابل توجهی موجب کاهش مرگ و میرناشی از عارضه  قلبی عروقی می گردد.

این مطالعه بر روی ۴۴۳ فرد مسن صورت گرفت که در آن گروه اول شامل ۲۲۱ نفر ، به مدت ۴ سال  روزانه ۲۰۰ میلیگرم کوکیوتن و ۲۰۰ میکروگرم سلنیوم دریافت نمودند و گروه دوم شامل ۲۲۳ نفر به جای مکملهای فوق ، دارونما دریافت نمودند. پیگیری افراد مورد آزمایش در هر دو گروه نشان دادکه میزان مرگ و میر  قلبی عروقی در افرادی که کوکیوتن و سلنیوم مصرف نموده اند به میزان ۵۰% کمتر از گروهی  است که این مکملها را دریافت ننمودند.

در این مطالعه وضعیت افراد مورد آزمایش در یک دوره دهساله دنبال شد و در پایان دوره دهساله ۸۶ نفر از افرادی که دارونما دریافت نمودند  ، در اثر عارضه قلبی عروقی فوت نمودند در حالیکه  از افرادی که کیوتن و سلنیوم مصرف نموده بودند نها ۴۶ نفر دچار مرگ بر اثر عارضه قلبی عروقی گردیدند. به عبارت دیگر خطر مرگ و میر قلبی عروقی در گروه مصرف کننده کیوتن و سلنیوم نصف گروه دیگر می باشد. همچنین در این مطالعه میزان کلی مرک ومیر در گروه مصرف کننده این مکملها پایین تر از گروه دیگر بوده است. آنالیز و بررسی بیشتر در مورد افراد مورد مطالعه نشان داد ابتلا به دیابت و بیماری ایسکمیک قلبی ریسک مرگ ومیر را افزایش می دهد در حالیکه مصرف مکملهای سلنیوم و کیوتن موجب کاهش مرگ ومیر میشود.

سلنیوم و کیوتن هر دو دارای اثر آنتی اکسیدان بوده و سلنیوم همچنین دارای اثرات ضد التهابی و ضدلخته خون می باشد. از سوی دیگر نویسندگان این مقاله به این نکته اشاره نموده اند که سلنیوم جهت تبدیل کیوتن به فرم فعال آن ( Ubiquinol ) ضروری می باشد و بهمین دلیل مصرف توام مکمل سلنیوم و کیوتن موجب کاهش مرگ و میر ناشی از عارضه قلبی گردیده است. 

در این مورد مصرف مکمل کیوتن پلاس و سلن پلاس یوروویتال توصیه می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =