آیا غذاهای پرچرب موجب اختلال روده با سایر بدن می شود؟

مطالعه ی جدید نشان می دهد غذاهای چرب می تواند رابطه بین روده و بقیه نقاط بدم را قطع نماید.

 

محققان دانشگاه دوک آمریکا در مطالعه بر روی ماهی ها در مورد ارتباط مغز و بدن بعد از غذا خوردن دریافتند وعده غذایی پرچرب به طور کامل موجب قطع ارتباط روده با سایر نقاط بدن به مدت چند ساعت می شود.

 آنها سلول های enteroendocrine را که به صورت پراکنده در دیواره روزده وجود دارند مورد بررسی قرار دادند. این سلول ها می تواند نقش اصلی را در سیگنال دهی به بدن در رابطه با تمام مسائل مهم در دستگاه گوارش به عهده دارند. همچنین این سلول ها با آزاد کردن هورمون ها رابطه مستقیمی با سیستم عصبی و مغز دارند.

 این سلول ها حداقل ۱۵ هورمون متفاوت برای ارسال سیگنال ها به بقیه بدن در مورد حرکت روده، احساس سیری، هضم، جذب مواد مغذی، حساسیت انسولین و ذخیره انرژی تولید می کنند.

“جان رالز” سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: “اما بعد از صرف وعده غذایی چرب عملکرد این سلول ها برای چند ساعت متقف می شود و ما هنوز نمی دانیم این اتفاق خوب است یا بد.” از آنجاییکه سلول های enteroendocrine از عاملان اصلی در روند هضم، احساس سیر بودن و رفتارهای تغذیه ای بعدی هستند.

 از این رو این خاموشی ممکن است مکانیسمی باشد که موجب می شود افراد دارای رژیم غذایی پرچرب، بیشتر غذا می خورند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 2 =